wtorek, 7 czerwca 2016


Od 30 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. będzie trwał  nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia podzdziałanie 1.3.1 - wdrażanie innowacji przez MŚP.  Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet konkursu wynosi 135 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów o dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej:
  • województwo lubelskie, 
  • województwo podkarpackie, 
  • województwo podlaskie, 
  • województwo świętokrzyskie,
  • województwo warmińsko-mazurskie.
W ramach konkursu dofinansowanie można uzyskać dofinansowanie dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej oraganizatora.

Strona internetowa konkursu PO PW: Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom