wtorek, 28 czerwca 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Budżet konkursu wynosi 132 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszany projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów:
  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
  • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
  • zarządzania informacją.
W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.

Wnioski w ramach konkursu mogą składać tylko wyższe szkoły publiczne oraz niepubliczne. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom