czwartek, 9 czerwca 2016


Muzeum Historii Żydów Polskich - logo
Do 30 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na zgłaszanie propozycji trzydniowych warsztatów naukowych, które mogłyby odbyć się w Muzeum POLIN na tematy związane z historią i kulturą Żydów polskich, w tym uwzględniające nowe perspektywy na zagadnienia dziedzictwa i pamięci historycznej oraz muzealnictwa.  

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach akcji Global Education Outreach Program organizatorzy oferują pokrycie połowy kosztów organizacyjnych (podróże, noclegi i wyżywienie).

Organizatorzy zwracają uwagę, że dobrze widziane będą zgłoszenia, których efektem będą:
  • Publikacja (artykuł, specjalne wydanie numeru czasopisma, książka).
  • Konferencja naukowa.
  • Kurs albo sylabus na kierunkach studiów polsko-żydowskich.
  • Wystawa albo związany z warsztatami projekt w Muzeum POLIN/ lub w innej instytucji, ale zorganizowany we współpracy z Muzeum POLIN.
Więcej informacji o konkursie można znaleźc na stronie internetowej Muzem Historii Żydów Polskich POLIN.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom