środa, 8 czerwca 2016Europejska Sieć Pamięć i Solidarność rozpoczęła rekrutację uczestników do edukacyjnego projektu wizyt studyjnych pt. In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy. Adresatami konkursu są osoby w wieku 18-25 lat. Nabór zgłoszeń trwa do 10 lipca 2016 r.

Przedsięwzięcie zaadresowane jest do młodych ludzi w wieku 18-25 lat i ma na celu pogłębienie wiedzy młodych Europejczyków o procesach historycznych Europy XX wieku, przybliżenie zainteresowanym historią narzędzi oraz metod badania i dokumentowania przeszłości, a także dokumentację relacji mówionych i materiałów audio-wizualnych dotyczących historii i tożsamości społeczności pogranicznych Europy.

Wyłonieni w ramach rekrutacji do drugiej edycji projektu uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z zakresu historii najnowszej, historii mówionej, antropologii oraz archiwistyki, którzy przeszkolą uczestników z podstawowych metod zbierania relacji i digitalizowania fotografii. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy wyjadą na tygodniowe wizyty studyjne do miejscowości przygranicznych w 4 regionach Europy. Chcielibyśmy aby efektem wizyt było zebranie wywiadów i dokumentów wizualnych obrazujących przeszłość danego regionu oraz pogłębiona refleksja wpisująca lokalne narracje historyczne w szerszy kontekst historii Europy. Po dwóch tegorocznych edycjach  projektu w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca.Rekrutacja skierowana jest do młodzieży w wieku 18-25 lat interesującej się:
  • historią, historią sztuki,
  • naukami społecznymi,
  • antropologią kultury
  • oraz sztukami wizualnymi.
Więcej informacji o projekcie oraz formularz aplikacyjny na: www.enrs.eu/inbetween

In Between - plakat reklamujący


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom