piątek, 17 czerwca 2016


Logo Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościOd 15 lipca 2016 r. do 15 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Scale UP. Celem konkursu jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu grantobiorcami mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które wykażą spełnienie kryteriów wyboru projektów w ramach pilotażu Scale UP.

Kwota grantu powierzonego na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł. W ramach pojedynczego projektu, pełny program akceleracyjny powinno ukończyć co najmniej 20 mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców. Grant  jest powierzany na realizację projektu trwającego nie dłużej niż 15 miesięcy licząc od dnia zawarcia z Agencją umowy o powierzenie grantu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom