wtorek, 28 czerwca 2016


fot. Alex wong / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 lipca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla młodych architektów. Przedmiotem konkursu jest wybranie najlepszego, oryginalnego pomysłu na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnego wybranego miasta w Polsce i zapewnienie laureatowi konkursu możliwości rozwoju wybranego pomysłu do postaci spójnej koncepcji. 

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział:
  • uczestnicy indywidualni - osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujące działalności gospodarczej, jak i prowadzące działalność gospodarczą), do 40 roku życia, będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia kierunku architektonicznego dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,
  • zespoły dwuosobowe -  zespoły złożone z dwóch osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnej (zarówno nie wykonujących działalności gospodarczej, jak i prowadzących działalność gospodarczą), do 40 roku życia, obie będące absolwentami/absolwentkami studiów I stopnia dowolnej uczelni wyższej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, z czego co najmniej jedna powinna być absolwentem/absolwentką studiów kierunku architektonicznego.
W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia I stopnia (3 000 zł) oraz stypendia II stopnia (15 000 zł).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Alex wong unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom