poniedziałek, 6 czerwca 2016


Logo stypendiów JPII i m.st. Warszawa
Do 30 września 2016 r. (okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2016 r.) oraz do 30 listopada 2016 r. (na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.) studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2016/2017 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.

Osoby składające wniosek muszą spełniać następujące wymagania formalne:    
  • Dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niż 1 100 zł na osobę.
  • Średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 4,0 (maturzyści) oraz 3,5 w przypadku studentów.
  • Osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności społeczne czy kulturalne (z ostatnich trzech lat).
Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego i może wynosić do 1 500 zł miesięcznie.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom