piątek, 17 czerwca 2016


Logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów i ochronie konkurencji. Dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały nagrody finansowe oraz możliwość odbycia płatnych staży. 

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu zgłaszać można prace, które zostały obronione na co najmniej ocenę bardzo dobrą. Zgłaszana praca musiała zostać obroniona w terminie od 16 października 2015 roku do 15 października 2016)roku. Zgłaszać można tylko prace obronione na uczelniach, które mają swoją siedzibę na terenie Polski.

W ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: praca magisterska poświęcona ochronie konsumentów oraz praca magisterska poświęcona ochronie konkurencji. Na autorów najlepsze pracy  w każdej z dwóch dziedzin czeka po 5 000 zł a także możliwość odbycia płatnych, maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich w centrali UOKiK lub jednej z delegatur.

W ramach konkursu na najlepsze prace doktorskie nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: praca doktorska poświęcona ochronie konsumentów oraz praca doktorska poświęcona ochronie konkurencji. W obu kategoriach przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce - 8 000 zł ;
  • II miejsce - 5 000 zł;
  • III miejsce - 3 000 zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom