czwartek, 28 lipca 2016


Logo European Research Council
Do 18 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 605 mln euro.

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące wniosków składanych w ramach ERC Starting Grants.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1 500 000 euro (w niektórych przypadkach projekt może uzyskać do 2 000 000 euro).
Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które od 2 do 7 lat temu uzyskały swój pierwszy stopień doktora. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane jest by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.


Przypominamy, że do 1 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach ERC Advanced Grant.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom