czwartek, 21 lipca 2016


Herb gminy Gostyń
Od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla studentów zamieszkałych w gminie Gostyń. Konkurs adresowany jest do studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy mają nie więcej niż 25 lat. 

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu przyznane zostaną stypendia socjalne oraz stypendia za wyniki w nauce. 

Przy staraniu się o stypendium socjalne, student musi spełnić m.in. następujący warunek: 
Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty 771 zł netto.
Przy staraniu się o stypendium socjalne, pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe wnioskodawcy.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom