wtorek, 12 lipca 2016


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - logo
Do 20 października 2016 r. można zgłaszać pracę w ramach XIV edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej. W ramach konkursu autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace, które zostały obronione między 1 czerwca 2015 r. a 31 sierpnia 2016 r. Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP;
  • egzemplarz rozprawy habilitacyjnej, rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej – zwanej dalej pracą konkursową;
  • dwie recenzje pracy konkursowej;
  • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że kolokwium habilitacyjne lub obrona pracy konkursowej, odbyły się w tej uczelni pomiędzy 1 czerwca 2015 r. a 31 sierpnia 2016 r. lub kopię uchwały o nadaniu pomiędzy 1 czerwca 2015 r. a 31 sierpnia 2016 r. stopnia doktora habilitowanego za jednotematyczny cykl publikacji lub kopię dyplomu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom