poniedziałek, 4 lipca 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 4 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwa nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2017. Wniosek należy wypełnić w systemie https://www.osf.opi.org.pl/.

Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, (...) mogą składać jednostki naukowe oraz jednostki naukowe reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 14–16a ustawy, a w przypadku inwestycji służących rozbudowie infrastruktury informatycznej nauki także uczelnie, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy (...).
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom