poniedziałek, 25 lipca 2016


Bank Gospodarstwa Krajowego - logo

Od 15 sierpnia 2016 r. do 20 październików 2016 r. trwa nabór wniosków na kredyty studenckie. Wnioski można składać w jednym z czterech banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O kredyt mogą starać się studenci, osoby, które będą studentami od dnia 1 października 2016 r oraz doktoranci. W ramach przyznanego kredytu można otrzymywać 400 zł (rata obniżona), 600 zł (rata podstawowa) 800 zł lub 1000 zł miesięcznie (raty podwyższone).

O kredyt mogą ubiegać się studenci i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku studentów kredyt można otrzymać na maksymalnie sześć lat. Doktorant może otrzymać kredyt na okres maksymalnie cztery lata. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

Warunkiem koniecznym do otrzymywania kolejnych transz kredytu, jest przedstawienie w banku ważnej legitymacji studenckiej (w terminach do dnia 31 października i 31 marca) lub doktoranckiej (w terminie do 31 października). Przy składaniu wniosku o kredyt, należy przedstawić również dochody na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 2 500 zł.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej student lub doktorant może uzyskać poręczenie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (szczegółowe informacje na stronie internetowej BGK) lub w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (szczegółowe informacje na stronie internetowej ARiMR).


Poniżej lista banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielają kredytów studenckich.
  • PKO Bank Polski S.A
  • Bank PEKAO S.A
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
Informacja o kredycie studenckim na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom