środa, 27 lipca 2016


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
W drugiej połowie lipca 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegółowe informacje dotyczące Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016. Jedną z nowości, o której trzeba wiedzieć, jest wprowadzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

W dotychczasowych edycjach NPRH nie posiadało katalogu kosztów kwalifikowanych. Powodowało to, że przy konstruowaniu kosztorysów, pojawiały się problemy. Sama poprawność planowania kosztów oceniana była dopiero po złożeniu wniosku. Brakowało więc dokumentu, który wprost wskazywałby, na co można wydawać środki. Trzeba było posiłkować się zdrowym rozsądkiem i uznaniem, że dany wydatek jest faktycznie niezbędny do realizacji projektu. Z tym, że eksperci oceniający wniosek, mogli uznać inaczej.

Od 2016 r. problem powinien zniknąć. Do ogłoszeń konkursowych dołączony został katalog kosztów kwalifikowanych. Choć nie jest to może wielka rewolucja, to wnioskodawcy mają już pewność, że mogą planować następujące wydatki:
  • Koszty aparatury naukowo-badawczej,
  • Koszty wynagrodzeń,
  • Inne koszty bezpośrednie.

W przygotowanym przez MNiSW katalog wydatków wchodzących w skład "innych kosztów bezpośrednich" został podany dość szczegółowo i nie powinno być już większych problemów ze skonstruowaniem budżetu.

Planując wydatki w ramach NPRH 2016 warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze - Koszty przeznaczone na wynagrodzenia zespołu badawczego nie mogą być wyższe niż 50% kosztów całego projektu. Po drugie - Koszty pośrednie dzielone są w sposób następujący:
  • 50% - na koszty projektu nieprzewidziane na etapie przygotowania wniosku,
  • 50% - do dyspozycji jednostki w porozumieniu z kierownikiem projektu.
Szczególnie ostatnia wiadomość może być ważna dla wnioskodawców. Warto zapoznać się także z dokumentem, w którym podane są priorytetowe obszary badań, które będą obowiązywały w kolejnych edycjach NPRH w module Dziedzictwo Narodowe.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom