środa, 27 lipca 2016


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 11 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs nr 8/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu OSF https://osf.opi.org.pl.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które dotyczą następującej tematyki:
 • Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni
 • Laserowy system korekcji toru lotu dla bomb lotniczych
 • Zastosowanie grafenu i nowych technologii wielowarstwowych materiałów wybuchowych w materiałach na wkładki kumulacyjne
 • Powłoki o podwyższonej żaroodporności na łopatkach turbin wysokiego ciśnienia silników RD-33
 • Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm
 • Silniki pomocnicze na paliwo stałe dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe
 • Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji
 • Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów
 • Projektowanie dekompresji dla nurkowań MCM/EOD II
 • Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet.
Wnioski do konkursu mogą składać:
 • konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1620, ze zm.), w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden Przedsiębiorca, podejmujące wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działające na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowane przez Wykonawcę;
 • centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 371), działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Wykonawcę;
 • Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7 lub pkt 8 Ustawy; 10) Umowa konsorcjum / Umowa.

Do 7 września 2016 r. trwa także nabór wniosków w ramach konkursu Młodzi Naukowcy 2016 - Przyszłościowe technologie dla obronności.
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom