wtorek, 19 lipca 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 16 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie e-Pionier:
dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy.

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln zł12 mln zł oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom