środa, 20 lipca 2016W dniu 9 września 2016 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pt. "Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy" INNOHUMAN. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Zgodnie z informacjami organizatorów w celu wzięcia udziału w spotkaniu należy do 12 sierpnia 2016 r. przesłać formularz zgłoszeniowego (DOC 411 KB) na adres e-mail: innohuman@mr.gov.pl

Szczegółowe informacje o spotkaniu można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

Celem konkursu INNOHUMAN jest przetestowanie i włączenie do praktyki uczelni modelowych rozwiązań, które pozwolą na łatwiejsze odnajdywanie się absolwentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych na rynku pracy. Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do upraktycznienia studiów humanistycznych i wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązania konkretnych problemów. W konkursie przetestowane zostaną wdrożeniowe prace licencjackie i magisterskie przy założeniu silnej współpracy studentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych z przedstawicielami innych kierunków oraz z otoczeniem społeczno – gospodarczym.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom