piątek, 1 lipca 2016Od 1 września 2016 r. do 30 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na makro-innowacje INNOHUMAN. Temat konkursu to "Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy". Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu:
Celem konkursu jest przetestowanie i włączenie do praktyki uczelni modelowych rozwiązań, które pozwolą na łatwiejsze odnajdywanie się absolwentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych na rynku pracy. Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do upraktycznienia studiów humanistycznych i wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązania konkretnych problemów. W konkursie przetestowane zostaną wdrożeniowe prace licencjackie i magisterskie przy założeniu silnej współpracy studentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych z przedstawicielami innych kierunków oraz z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
Wnioski do konkursu mogą składać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni kształcące na kierunku z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, które posiadają co najmniej ocenę A.

Maksymalna wartość finansowanego projektu może wynosić 3 mln zł. Wnioskodawca musi zaplanować wkład własny na poziomie nie mniejszym niż 3% wartości projektu. 


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom