czwartek, 21 lipca 2016


Zachęta - logo
Do 30 lipca 2016 r. (prace magisterskie) i 10 października 2016 r. (stypendia doktoranckie) w ramach programu ±∞Zachęta. Program ±∞Zachęta jest kierowany do młodych badaczy, doktorantów, magistrantów studiujących na polskich państwowych i prywatnych  szkołach wyższych lub w Państwowej Akademii Nauk. Pula nagród w konkursie wynosi 25 000 zł.

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

O stypendia mogą się ubiegać osoby, które spełnią łącznie poniższe warunki:
  • mają otwarty przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk lub w jednej z polskich szkół wyższych;
  • przedstawią konspekt i założenia swojej pracy doktorskiej, której zakres i tematyka jest zgodna z założeniami Programu ±∞Zachęta.
O nagrody mogą się ubiegać osoby, które spełnią łącznie poniższe warunki:
  • są studentami studiów magisterskich na jednym z następujących wydziałów: historycznym, filozofii, socjologii,  prawa, polonistyki, Akademii Sztuk Pięknych (praca teoretyczne);
  • przedłożą pracę magisterską, której zakres i tematyka jest zgodna z założeniami Programu ±∞Zachęta.
W ramach konkursu przyznana zostanie nagroda za pracę magisterską w wysokości 5 000 zł oraz stypendium doktoranckie w wysokości 20 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom