środa, 20 lipca 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 10 sierpnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego. Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.. Budżet programu wynosi 1,5 mln zł.

Zgłaszane projekty badawcze powinni dążyć przede wszystkim do realizacji następujących celów:
  • promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
  • udzielanie wsparcia polskim studentom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
  • wsparcie polskich studentów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów..Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom