środa, 6 lipca 2016


Logo Banku Światowego
Od 1 października 2016 r. do 31 października 2016 r. można aplikować o odbycie płatnego stażu w Banku Światowym. Nabór wniosków adresowany jest do studentów, którzy posiadają stopień licencjata i kontynuują naukę w celu zdobycia stopnia magistra lub doktora. Celem programu stażowego jest zdobycie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • posiadają co najmniej stopień licencjata i kontynuują naukę lub są doktorantami;
  • bardzo sprawnie posługują się językiem angielskim;
  • dodatkowym atutem jest posługiwanie się jednym z następujących języków: arabski, chiński, francuski, portugalski, rosyjski lub hiszpański.
Na staże przyjmowani są kandydaci, którzy mają związek z następującymi dziedzinami nauki:
  • ekonomia;
  • finanse;
  • rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, ludność);
  • nauki społeczne (antropologia, socjologia);
  • rolnictwo;
  • środowisko;
  • rozwój sektora prywatnego.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do odbycia stażu w obecnym naborze, będę realizowały do w terminie zimowym od grudnia do marca. Organizatorzy zapewniają stażystom wynagrodzenie (brak informacji o jego wysokości). W niektórych sytuacjach możliwy jest także zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i koszty pobytu muszą zapewnić sobie stażyści samodzielnie. Większość stanowisk stażowych dostępnych jest w Waszyngtonie. Staż trwa cztery tygodnie.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom