czwartek, 14 lipca 2016Do 26 sierpnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium Warszawskiej Szkoły Filmowej. Do konkursu można zgłaszać pracę konkursową, którą stanowi zdjęcie, seria zdjęć, film, forma dźwiękowa lub muzyczna, kolaż, grafika, animacja, teledysk zapisany na nośniku CD/DVD.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jego celem jest:
  • przyznanie stypendiów na naukę w Warszawskiej Szkole Filmowej;
  • wspieranie rozwoju talentów młodych twórców;
  • umożliwianie rozwijania kreatywności wśród młodzieży i dorosłych 
  • ułatwienie dostępu do edukacji filmowej;
  • stworzenie najlepszych warunków nauki i profesjonalnego kształcenia się.
Nagrodą w Konkursie są roczne stypendia uprawniające do nauki w Warszawskiej Szkole Filmowej na kierunku Film i Multimedia w wybranej specjalności:
  • montaż;
  • reżyseria;
  • realizacja obrazu filmowego;
  • fotografia;
  • kreacja dźwięku.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom