czwartek, 7 lipca 2016


Logo programu strategicznego TECHMATSTRATEG
Od 15 września 2016 r. do 10 listopada 2016 r. (godz. 15:00) będzie trwał nabór wniosków w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG". Budżet pierwszego konkursu w ramach programu wynosi 150 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do pierwszego konkursu w ramach programu strategicznego TECHMATSTRATEH można zgłaszać projekty, które dotycząc zagadnień z trzech strategicznych obszarów problemowych:
  • Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich
Całkowite koszty kwalifikowane pojedynczego projektu nie mogą być niż 5 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu nie może zaś przekroczyć 30 mln zł.

Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program strategiczny TECHATSTRATEG:
ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom