wtorek, 23 sierpnia 2016


Logo serwisu PAP Nauka w Polsce
Do 16 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia kandydatów do 12. edycji konkursu Popularyzator nauki. Celem konkursu jest nagrodzenie osób i instytucji, które pomagają innym  bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych. Organizatorami konkursu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Agencja Prasowa serwis Nauka w Polsce.

Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
  • Naukowiec – o tę nagrodę mogą ubiegać się indywidualne osoby - pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy.
  • Animator – o tę nagrodę mogą ubiegać się osoby niebędące pracownikami naukowymi ani nauczycielami akademickimi, prowadzące indywidualną działalność popularyzatorską (np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni).
  • Zespół – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się zespoły osób popularyzujących naukę (tworzone np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea).
  • Instytucja – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się instytucje – naukowe (instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe, centra nauki), jak i przedsiębiorstwa.
  • Media – w tej kategorii o nagrodę mogą ubiegać się indywidualni dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Popularyzator nauki 2016
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom