piątek, 12 sierpnia 2016


Stypendia w Bawarii

Do 1 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na roczne stypendia na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 oraz stypendia doktoranckie w niemieckim kraju związkowym Bawaria . Konkurs adresowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.

Zgodnie z informacjami organizatorów miesięczna wysokość stypendium wynosi 700 euro. Stypendium wypłacane jest przez 12 miesięcy i jego łączna wysokość wynosi 8 400 euro. Kandydaci z przynajmniej jednym dzieckiem mogą otrzymać stypendium w miesięcznej wysokości 850 euro (10 320 euro rocznie).

Laureat rocznego stypendium może dwukrotnie ubiegać się o jego przedłużenie o kolejny rok - aż do 3 lat.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom