czwartek, 11 sierpnia 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia we wrześniu. Ich tematyka będzie dotyczyła pomocy materialnej dla doktorantów i studentów oraz awansów naukowych w tzw. nowej procedurze. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę:

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów od 1 października 2016 r. – poziom podstawowy


Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów: pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, czy członkowie komisji stypendialnych I instancji. Chodzi tu o osoby, które dopiero rozpoczynają pracę związaną z przyznawaniem stypendiów i zapomóg, jak również te, których staż pracy jest niewielki, czy też po np. urlopie wracają do pracy i w zakresie ich zadań będzie przyznawanie tytułowej pomocy. Celem szkolenia jest wprowadzenie do pomocy materialnej, zaprezentowanie najnowszych zmian oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy. Prezentowane treści wsparte są przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

Problematyka pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jest złożona. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że ich wykładnia i zastosowanie nastręczają wielu trudności. Stąd też liczne skargi studentów i doktorantów do sądów administracyjnych. Nie bez znaczenia są też kolejne zmiany w zakresie pomocy materialnej, co generuje obowiązek aktualizacji wiedzy. Celem szkolenia jest więc omówienie podstawowych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta i na przykładzie stypendium socjalnego ukazanie praktycznych aspektów postępowania oraz odpowiedniego stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dopełnieniem jest problematyka przyznawania zapomóg oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów). Szkolenie obejmuje również takie treści jak: status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej, system organów stypendialnych i organizacji pracy. Na uwagę zasługuje praktyczny aspekt szkolenia (m.in. elementy decyzji stypendialnych), zaś jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować podstawowe zagadnienia pomocne w procesie przyznawania pomocy materialnej.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Centrum Promocji Informatyki.

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 690 zł + 23% VAT RABAT 10%  621 zł + VAT
 • 1200 zł + 23% VAT RABAT 10% 1080 zł + VAT - udział w warsztatach w dniu 6 września (poziom podstawowy) oraz 7 września (poziom średniozaawansowany)
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl


Pomoc materialna dla studentów i doktorantów od 1 października 2016 r. – poziom średniozaawansowany

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Centrum Promocji Informatyki.

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 690 zł + 23% VAT RABAT 10%  621 zł + VAT
 • 1200 zł + 23% VAT RABAT 10% 1080 zł + VAT - udział w warsztatach w dniu 6 września (poziom podstawowy) oraz 7 września (poziom średniozaawansowany)
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl

Seminarium w cyklu awanse naukowe "Uwarunkowania prawne i organizacyjne postępowań awansowanych w tzw. Nowej procedurze"

Nowelizacja zasad postępowania w awansach naukowych została przeprowadzona kilka lat temu. Jednakże dopiero teraz, wraz ze wzrostem liczby “nowych postępowań”, pojawiają się nietypowe problemy oraz wątpliwości interpretacyjne. W wielu jednostkach wypracowywane są sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami. Dlatego też zaproszeni eksperci wskażą podstawowe zasady, jakie są podstawą nowych postępowań, przedstawią sposoby rozwiązywania pojawiających się wątpliwości oraz zaprezentują, jak prawidłowo nadać habilitację, czyli jak powinno wyglądać podejmowanie uchwał kończących postępowanie habilitacyjne.

W programie między innymi:
 • Prawne uwarunkowania postępowań habilitacyjnych oraz rola Centralnej Komisji ds. Stopni i tytułów w postępowaniach.
 • Postępowania nadzwyczajne: utrata uprawnień do nadawania stopni, odebranie stopnia naukowego.
 • Zmiany w trybie i warunkach przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur w świetle Rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2015 r.
 • Jak prawidłowo nadać habilitację? Podejmowanie uchwał kończących postępowanie habilitacyjne.
 • Jak postępować w przypadku odmowy nadania stopnia naukowego w tzw. nowej procedurze habilitacyjnej.
Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Centrum Promocji Informatyki.

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 490 zł + 23% VAT RABAT 10%  441 zł + VAT - przy zgłoszeniach do przesłanych do dnia 2 września 2016 r. 
 • 590 zł + 23% VAT RABAT 10% 531 zł + VAT - przy zgłoszeniach do przesłanych od dnia 3 września 2016 r.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom