wtorek, 30 sierpnia 2016


Logo Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej
Do 15 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku kapitałowego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac magisterskich poświęconych rynkowi kapitałowemu, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych. Pula nagród w konkursie wynosi 4 500 zł.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, które zostały obronione od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2016 r. Zgłaszana praca musiała zostać obroniona co najmniej na ocenę bardzo dobrą.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce - nagroda pieniężna 2 000 zł oraz miesięczny staż w ALTUS TFI S.A.;
  • II miejsce - nagroda pieniężna 1 500 zł;
  • III miejsce - nagroda pieniężna 1 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom