wtorek, 23 sierpnia 2016


Logo koncernu ABB
Do 15 listopada 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszane prace muszą dotyczyć następującej tematyki:
  • Elektroenergetyka;
  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa;
  • Energoelektronika;
  • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania;
  • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie;
  • Technologie i systemy informatyczne;
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Etap I - Zgłoszenia do 15 listopada 2016 r.
W jego ramach konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go razem ze streszczeniem pracy na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres konkurs@pl.abb.com. Streszczenie może zawierać do 1000 słów. Powinno także wykazywać innowacyjność i oryginalny charakter zgłaszanej pracy.

Etap II - Zgłoszenia do 31 stycznia 2017 r.
Do II etapu zakwalifikowanych zostanie do 50 autorów najlepszych prac. W ramach II etapu należy wypełnić formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go razem z egzemplarzem zgłaszanej pracy do Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Strona internetowa Konkursu o Nagrodę ABB - Edycja 2016/2017
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom