czwartek, 4 sierpnia 2016


Logo Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Od 6 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach oferty stypendialnej rządu Meksyku. W ramach oferty dla tzw. Visiting Professors oraz Genaro Estrada Scholarship for Specialists in Mexican Studies możliwe jest uzyskanie środków na odbycie stażu w meksykańskich jednostkach naukowych.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium mogą starać się naukowcy z tytułem co najmniej doktora, którzy otrzymali zaproszenie od strony meksykańskiej do prowadzenia wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów itp. Pobyt w Meksyku może trwać od 1 do 6 miesięcy. Organizatorzy zapewniają:
  • comiesięczne stypendium;
  • pokrycie kosztów przelotu;
  • pokrycie kosztów podróżowania po Mexico City;
  • ubezpieczenie zdrowotne.

Strona meksykańska oferuje także stypendia dla naukowców, którzy prowadzą badania związane z Meksykiem. W ramach programu Genaro Estrada Scholarship for Specialists in Mexican Studies uzyskać można środki na trwający od 1 do 12 miesięcy pobyt badawczy w Meksyku.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom