wtorek, 9 sierpnia 2016


Do 23 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu literackiego dla studentów. Do konkursu przyjmowane są prace stanowiące analizę filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. Pula nagród w konkursie wynosi 4 000 zł.

Prace mogą składać osoby, które w roku akademickim 2015/2016 są studentami (studia I, II,  III stopnia, jednolite magisterskie).

Objętość pracy pisemnej: do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza).

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom