poniedziałek, 8 sierpnia 2016


Logo Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki
Do 15 października 2016 r. można składać wnioski w ramach tzw. konkursu głównego, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów, których budżet wynosi od 12 000 euro do 100 000 euro.

Zgodnie z informacjami PNFN wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie:
 • nauk humanistycznych, 
 • kulturoznawstwa, 
 • prawa, 
 • nauk społecznych i ekonomicznych. 
Wnioski mogą być składane przez:
 • szkoły wyższe, 
 • pozauczelniane jednostki naukowe,
 • inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech. 
Zgłaszane projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych PNFN wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:
 • Transfer kultury i wiedzy.
 • Procesy europeizacji.
 • Zmiana norm i wartości.
 • Wielojęzyczność.
Decyzje o przyznaniu finansowania zostaną ogłoszone w marcu 2017 r. Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom