poniedziałek, 1 sierpnia 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 1 września 2016 r. do 31 października 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 2.1. W aktualnym naborze na finansowanie projektów przeznaczono 460 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów naboru wniosków dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na:
na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu PO IR: Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom