czwartek, 4 sierpnia 2016


Logo Akademie Schloss Solitude

Od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu stypendialnego Akademie Schloss Solitude. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie trwającego od 3 do 12 miesięcy stypendium na wyjazd do Stuttgartu.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać osoby zajmujące się następującymi dziedzinami sztuki:
 • architektura;
 • sztuki wizualne;
 • performance;
 • design;
 • literatura;
 • muzyka;
 • media internetowe.


Z wnioskami mogą występować także naukowcy zajmujący się badaniami z następujących dziedzin nauki:
 • humanistyka,
 • nauki społeczne (kultura i geopolityka);
 • ekonomia (polityka miejska);
 • historia (związki ze współczesnością).
W ramach stypendium przyznawane są:
 • stypendium 1 150 euro miesięcznie;
 • pokrycie kosztów podróży z/do Stuttgartu;
 • zakwaterowanie;
 • koszty ewentualnego transportu narzędzi;
 • promocja projektu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom