piątek, 5 sierpnia 2016


Logo Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium doktorancie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do konkursu mogą zgłaszać się doktoranci, którzy przygotowują dysertację doktorską na temat polskiego kina. Wysokość stypendium wynosi 30 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą zgłaszać się doktoranci polskich uczelni wyższych po otwarciu przewodu doktorskiego, a przed złożeniem pracy doktorskiej. Stypendium będzie wypłacone w jednej racie.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom