poniedziałek, 1 sierpnia 2016


Logo Horyzont 2020
Do 15 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Teaming for Excellence. W ramach konkursu można pozyskać środki na utworzenie nowych centrów doskonałości oraz nawiązanie współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi.

Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE celem konkursu Teaming for Excellecne jest:
utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości, mających siedzibę w państwach członkowskich/regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji poprzez mechanizm łączenia sił (Teaming) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji), a także krajowymi lub regionalnymi władzami, agencjami do spraw badań na poziomie krajowym lub regionalnym co będzie miało istotne znaczenie w tych partnerstwach.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom