środa, 31 sierpnia 2016


Logo konkursu Technotalent 2016
Od 12 września 2016 r. do 18 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Technotalent 2015. Konkurs adresowany jest do uczniów, studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Projekt musi być realizowany przez osobę, która jest związana poprzez miejsce urodzenia,  zatrudnienia,  nauki  lub  zamieszkania z regionem północno-wschodniej  Polski. Pula nagród w konkursie wynosi ponad 30 000 zł.

Jak informują organizatorzy konkursu nabór wniosków prowadzony jest w trzech kategoriach:
  • technika - pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii;
  • TechnotalentPBprojekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Białostockiej.
  • biznes - projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana
    jest nowoczesna technologia.
W każdej z wymienionych powyżej kategorii przyznana zostanie nagroda główna o wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom