piątek, 19 sierpnia 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór zgłoszeń na warsztaty, których tematyka będzie dotyczyła przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Zgodnie z informacjami organizatorów warsztaty będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN i będą obejmowały także samodzielną pracę nad elementami wniosku o finansowanie.

Do udziału w warsztatach zaproszone są osoby, które:
  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.
Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Planowane terminy warsztatów to:
  • 29-30 września 2016;
  • 29-30 listopada 2016;
  • 1-2 grudnia 2016;
  • 1-2 lutego 2017;
  • 1-2 marca 2017;
  • 1-2 czerwca 2017.
Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży.

Szczegółowe informacje o warsztatach można znaleźć na stronie internetowej NCN.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom