środa, 14 września 2016


Do 25 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu A-i-R Wro. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i samorządowych z Wrocławia i Dolnego Śląska, które chcą współorganizować rezydencję artystyczną. Na zrealizowanie projektu można uzyskać 15 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać projekty, których głównym celem jest wspieranie idei mobilności artystów oraz międzynarodowej wymiany artystycznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu promowania działań zaproszonych na rezydencję twórców.  Projekty dofinansowane w ramach konkursu mogą dotyczyć działań artystycznych i kulturalnych ze wszystkich dziedzin sztuki, działań kuratorskich, animacyjnych, badawczych, edukacyjnych, społecznych oraz innych, które nawiązują do hasła Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 – "Przestrzenie dla piękna", jak i do celów A-i-R Wro.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom