piątek, 9 września 2016


Logo European Research Council
Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Proof of Concept Grant, którego organizatorem jest European Research Council. Celem konkursu jest udzielenia finansowania osobom, które realizują już grant i w jego trakcie otrzymują nieplanowane wyniki badań, które mogą mieć zastosowanie komercyjne lub społecznie. Budżet konkursu wynosi 20 000 000 euro.

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące ERC Proof of Concept Grant:
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do 18 miesięcy.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 150 000 euro.
Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które realizują już grant finansowany ze źródeł ERC i w wyniku prowadzonych badań uzyskały nieoczekiwane lub nowe możliwości, które mają możliwość zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach przyznanych środków, można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie.

Strona internetowa ERC Proof of Concept Grant

Kolejne nabory wniosków w ramach konkursu ERC Proof of Concept Grant prowadzone będą w terminie do 25 kwietnia 2017 r. oraz do 5 września 2017 r. 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom