piątek, 16 września 2016


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 17 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach drugie jedycji konkursu Powroty. W ramach naboru wniosków możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej. Budżet konkursu wynosi 4 000 000 zł.

  • POWROTY - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie Powroty można znaleźć w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.


Przypominamy, że do 17 października 2016 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi także nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursów First Team oraz Homing.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom