czwartek, 1 września 2016


Logo Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej
Do 7 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do 5. edycji konkursu Indeks Marzeń. Konkurs skierowany jest do niepełnosprawnych maturzystów, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji. Dziewięciu laureatów konkursu otrzyma 9-miesięczne stypendia w wysokości 1000 zł brutto. Organizatorem konkursu jest Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać maturzyści, którzy przedstawią następujące dokumenty:
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów;
  • wynik egzaminu maturalnego;
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia;
  • list motywacyjny.
W liście motywacyjnym kandydat musi wyjaśnić, dlaczego stypendium należy się właśnie jemu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom