wtorek, 6 września 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 5 października 2016 r. do 20 stycznia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 250 mln zł.

W ramach programu INNOMOTO możliwe jest uzyskanie środków na badania przemysłowe i prace rozwojowe (bądź tylko prace rozwojowe) w branży motoryzacyjnej. Z wnioskami mogą występować przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln zł.

Tematyka zgłaszanych projektów musi wpisywać się w jeden z następujących obszarów badawczych:
  • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
  • innowacyjne pojazdy i napędy;
  • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom