wtorek, 13 września 2016


Flaga Izraela
Do 30 listopada 2016 r. trwa nabór kandydatur do stypendiów akademickich dla studentów chcących odbyć studia i kursy językowe w Izraelu. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.

W ramach konkursu przyznane zostanie:
  • stypendia specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla doktorantów i młodych naukowców;
  • stypendia na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki;
  • stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.
Osoba ubiegająca się o stypendium musi spełniać następujące warunki:
  • wiek do 35 lat;
  • minimum stopień licencjata;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub hebrajskiego w mowie i piśmie ;
  • bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
  • spełnianie wymagań instytucji przyjmującej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom