czwartek, 8 września 2016


Logo Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki
Do 23 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 17-22 lata, które posiadają licencję polskiego związku sportowego, osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy i wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać osoby, które spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1 225,00 zł (dochód netto);
  • mają orzeczoną niepełnosprawność.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom