czwartek, 1 września 2016


Krajowa Rada Komornicza - logo
Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych. Prace do konkursu mogą składać studenci i absolwenci Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2015/2016.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • nagroda I stopnia w wysokości 7 000 zł;
  • nagroda II stopnia w wysokości 5 000 zł;
  • nagroda III stopnia w wysokości 3 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom