poniedziałek, 5 września 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do 14 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Budżet pierwszej edycji konkursu wyniesie do 1,6 mln zł. Pojedynczy projekt może otrzymać finansowanie do 40 tys. zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów nauka ma być promowana wśród dzieci i młodzieży poprzez:
  • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.
Jak informuje MNISW cele te mają być realizowane przez:
stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęćPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom