piątek, 16 września 2016


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków, które można składać w ramach piątej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków w ramach modułów Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia będzie trwał do 31 października 2016 r. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

Dziedzictwo narodowe


Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do modułu można zgłaszać projekty, które dotyczą priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:
 • 1.1. Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
 • 1.2. Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
 • 1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
 • 1.4.  Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Finansowanie projektu w ramach modułu "Dziedzictwo narodowe" może być przyznane na okres do 5 lat, z możliwością jego kontynuacji na podstawie wniosku złożonego po upływie co najmniej 4 lat od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym:

 • perspektywa badawcza w przypadku projektów nowych wynosi co najmniej 5 lat, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 500 tys. zł;
 • perspektywa badawcza w przypadku projektów kontynuowanych wynosi co najmniej 3 lata, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 300 tys. zł

Za projekty kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Uniwersalia
Moduł 2.1 - Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Moduł 2.2 - Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację dzieła napisanego pierwotnie w języku obcym; 
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • przewidywać publikację w krajowych wydawnictwach o wysokiej randze naukowej;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom