poniedziałek, 5 września 2016Do 5 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w pierwszej edycji konkursu ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund. W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na wsparcie międzynarodowych projektów badawczych z zakresu fotoniki. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczy 1 000 500 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów, do konkursu można zgłaszać projekty, których tematyka dotyczy  The most relevant sensing technologies with the highest impact on the human life relate to the following five application areas:
  • Safety including food safety;
  • Civil security;
  • Manufacturing/production;
  • Environmental monitoring;
  • Medical applications.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom