piątek, 9 września 2016


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 30 września 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór kandydatów na ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie składanych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Jak informuje NCBiR:
Kandydaci na ekspertów powinni posiadać wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w której chcieliby oceniać projekty lub wykonywać inne ekspertyzy. Mogą specjalizować się w obszarze naukowo-technologicznym (charakter badawczo-rozwojowy projektu, stopień i zakres innowacyjności, zaplanowane prace B+R, zespół badawczy, itp.) bądź/oraz w obszarze gospodarczo-biznesowym (sposób zarządzania projektem, nowość rezultatów projektu, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych).


Poszukiwane są także osoby, które mają doświadczenie w pracy w funduszu typu:
  • private equity, 
  • venture capital, 
  • seed, 
  • pożyczkowy,
  • w roli tzw. anioła biznesu;
  • w dziedzinie wycen, 
  • due dilligence, 
  • analizy ryzyk,
  • analizy finansowej.
Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na ekspertów można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom