czwartek, 29 września 2016


Herb powiatu szczecineckiego
Do 14 października 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursów na stypendia oraz nagrodę starosty szczecineckiego. W jednej z kategorii prowadzony jest nabór wniosków dla studentów. Stypendia przyznawane są na okres roku akademickiego. Nagroda ma charakter jednorazowy.

Zgodnie z informacjami organizatorów naboru wniosku o stypendia mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2015/2016 przekroczyła 4,6 i którzy razem z wnioskiem złożą następujące dokumenty:
  • zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki;
  • urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie powiatu szczecineckiego;
  • dokumenty uzasadniające wniosek.
Nagroda starosty szczecineckiego może być zaś przyznana m.in. studentom i uczniom, których osiągnięcia naukowe bądź artystyczne znalazły powszechne uznanie i przyczyniły się do skuteczniejszej promocji Powiatu Szczecineckiego
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom